Nošene tanjirače

Nošene traktorske tanjirače tipa “V” namenjene su za tanjiranje pooraonog zemljišta pred setvu, a uspešno se mogu koristiti i za ljuštenje strnjišta, usitnjavanje žetvenih ostataka, zaoravanje stajskog đubriva i međurednu obradu voćnjaka i vinograda. Tanjirače ovog tipa su dvobaterijske sa dve ili četiri osovine dvostrukog delovanja, gde prvi red diskova obrađuje zemlju, a drugi red je nabacuje, dakle uspešno sitni i meša zemljište. Konstrukcija tanjirače je kruta gde dolazi do izražaja dobro prodiranje u dubinu zemljišta na ravnim terenima.

Konstrukcija tanjirače je izrađena od čeličnih cevi, profila i limova. O ram su obešene radne baterije učvrćene vijcima i obujmicama. Uležištenje radnih baterija rešeno je kotrljajućim ležajevima koji su dvostuko zaptiveni u svom kućištu. Diskovi su izrađeni od visoko legiranog čelika koji je u poboljšanom stanju veoma otporan na habanje. Svi elementi su zaštićeni u dva premaza temeljnom bojom i lakom.

Tehničke karakteristike – Nošene lake tanjirače

Prema specifikaciji proizvođača nošene traktorske tanjirače se dele u dve podgrupe. Prvu podgrupu čine nošene lake tanjirače, a drugu nošene teške tanjirače. Postoji nekoliko konstrukcionih razlika između ove dve grupe, ali je osnovna razlika je u prečniku radnih organa (diskova). Kod prve grupe ovaj prečnik je 460 mm dok je kod druge on 560 mm. Tanjiri prečnika 510 mm se mogu po želji kupca, a u dogovoru sa proizvođačem montirati na obe grupe nošenih tanjirača.

TIP
TANJIRAČE
BROJ
DISKOVA
[kom]
RADNI
ZAHVAT
[m]
RAZMAK
DISKOVA
[mm]
PREČNIK
DISKA
[mm]
DIMENZIJA
OSOVINE
[mm]
MASA
[kg]
POTREBNA
SNAGA
[kW / KS ]
TNL 1.4 2×8 1.40 180 460 30×30 360 19 / 25
TNL 1.6 2×9 1.60 180 460 30×30 420 22 / 30
TNL 1.8 2×10 1.80 180 460 30×30 490 26 / 35
TNL 2.0 2×11 2.00 180 460 30×30 570 30 / 40
TNL 2.2 2×12 2.20 180 460 30×30 600 37 / 50
TNL 2.4 2×13 2.40 180 460 30×30 650 44 / 60
TNL 2.6 2×14 2.60 180 460 30×30 700 48 / 65
TNL 2.8 2×15 2.80 180 460 30×30 750 52 / 75
TNL 3.2 2×16 3.20 200 460 30×30 850 67 / 90

Tehničke karakteristike – Nošene teške tanjirače

NAPOMENE:

1. Osim tanjirača navedenih u gornjoj tabeli moguće su, prema zahtevima kupca, i tanjirače sa drugim kombinacijama broja diskova, prečnika diskova i razmaka između njih.

2. Masa i potrebna snaga traktora su dati teorijski. U praksi je potrebno vrednost potrebne snage uvećati za 5÷10 %.

TIP
TANJIRAČE
BROJ
DISKOVA
[kom]
RADNI
ZAHVAT
[m]
RAZMAK
DISKOVA
[mm]
PREČNIK
DISKA
[mm]
DIMENZIJA
OSOVINE
[mm]
MASA
[kg]
POTREBNA
SNAGA
[kW / KS ]
TNT 1.6 2×8 1.60 200 560 35×35 440 30 / 40
TNT 1.8 2×9 1.80 200 560 35×35 500 37 / 50
TNT 2.0 2×10 2.00 200 560 35×35 570 44 / 60
TNT 2.2 2×11 2.20 200 560 35×35 620 48 / 65
TNT 2.4 2×12 2.40 200 560 35×35 850 52 / 70
TNT 2.6 2×13 2.60 200 560 35×35 950 59 / 80
TNT 2.8 2×14 2.80 200 560 35×35 990 63 / 85
TNT 3.0 2×15 3.00 200 560 35×35 1050 67 / 90
TNT 3.2 2×16 3.20 200 560 35×35 1200 74 / 100
TNT 3.4 2×17 3.40 200 560 35×35 1400 85 / 115
TNT 3.6 2×16 3.60 200 560 35×35 1590 93 / 125

Hidraulični cilindri

Izrada i remont svih vrsta hidrauličnih cilindara.

Izrada cilindara se vrši na osnovu datih mjera ili na osnovu uzorka, prečnika do 300 mm.