Model: FEROCOOP Utovarivači

Hidraulični Utovarivač (HUT) prevashodno je namenjen za utovar. Izmenjiva zahvatna košara omogućava širok spektar materijala kojim se može manipulisati (stajsko đubrivo, rasuti tereti, drva i slično), a priključivanjem za to predviđenog dodatka omogućeno je i kopanje kanala.

Utovarivač je u osnovi zavarena konstrukcija na koju su zglobnim vezama spojeni elementi koji zajedno sa hidrauličnim cilindrima, kao izvršnim organima, omogućavaju funkcionisanje utovarivača.

Nosač je centralni element. Sastavljen je od čeličnih pravougaonih cevi. Osim što služi za prihvatanje utovarivača na traktor ima i namenu rezervoara za ulje. Na sebi nosi hidraulične cilindre preko kojih se reguliše položaj Noge. Takođe je za nosač zavarena i kutija zupčaste letve preko koje se posredstvom hidrauličnih cilindara okreće Stub. Prva Ruka i Druga Ruka vrše osnovne radnje prilikom manipulisanja teretom. Svaku od njih pokreće zasebni hidraulični cilindar. O drugu ruku se kače Radni Elementi čije je otvaranje takođe omogućeno hidrauličnim cilidrom.

Regulisanje položaja hidrauličnih cilindrara, a samim tim i manipulisanje teretom, vrši se posredstvom hidrauličnog razvodnika.

Hidraulična pumpa, koja daje radni pritisak, se pokreće izlaznim vratilom traktora. Minimalni potrebni broj obrtaja izlaznog vratila je 540 o/min. U slučaju da je broj obrtaja manji postoji mogućnost nepravilnog funkcionisanje utovarivača.

Tehničke karakteristike

KARAKTERISTIKA VREDNOST
MAX. DOHVAT 4 m
MAX. VISINA PODIZANJA 3.2 m
MAX. DUBINA DOHVATA 2.4 m
MAX. MASA DIZANJA 300 kg
UGAO ZAKRETANJA 180°
MASA UTOVARIVAČA 400 kg
RADNI PRITISAK 160 bara
ZAPREMINA REZERVOARA 18 lit
MAX. BRZINA TRANSPORTA 15 km/h
POTREBNA SNAGA TRAKTORA 25÷35 kW