ZANON MODEL IT-M

ITM međuredni disk s oprugom ugrađen je na naše malčere i omogućuje košenje trave u međuredovima bez korištenja senzora.

Međuredni disk, zahvaljujući povratnoj oprugi, vraća se kada dođe, u dodir sa stabljikom biljke bez nanošenja štete biljci.

Međuredni rezni disk je postavljen na paralelni sistem vođica koji ga ostavlja da lebdi i prati površinu neravnog tla. Ugao međurednog diska se može podesiti tako da seče ivice nasipa i odvodnih kanala.

Mašina zahteva par hidrauličnih priključaka na traktor i minimalno 35 l/min ulja iz traktora.

MODEL   Radna širina Disk Broj noževa Zahtjevani protok ulja na traktoru Težina stroja
  cm kom kom L/min kg
IT- M/ TFZ fi 60 60 1 2 35 90
IT- M /TFZ fi 80 80 1 2 35 110